Mgr. Tomáš Mrhálek

Bakalářská práce

Sociální distance sociálně exkludovaných

Social distance socially excluded people
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou sociální distance u sociálně exkludovaných osob. Cílem práce je identifikovat konkrétní ukazatele sociální distance a vytvořit popisný aparát pro další řešení v oblasti. Dílčím cílem je identifikovat mechanismy ovlivňující sociální imobilitu a prvky sociální reprodukce vzorců sociální distance u výzkumného souvboru. Exkludovaní jsou specifickou výzkumnou skupinou …více
Abstract:
Bachelor thesis analyzes the social distance among socially excluded persons. The aim is to identify specific indicators of social distance and create a descriptive apparatus for other studies. A partial goal is to identify mechanisms influencing social immobility and elements of social reproduction patterns of social distance at the social excluded persons. An excluded are an specific research group …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2015
  • Vedoucí: Dr. Aleš Burjanek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Vondráčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií