Mgr. Miroslav Valtr, Ph.D.

Doctoral thesis

Deposition of hydrocarbon thin films in plasma and study of their properties

Deposition of hydrocarbon thin films in plasma and study of their properties
Abstract:
Tenké vrstvy mají široké uplatnění v celé řadě odvětví jako např. v optických komponentech, integrovaných obvodech či jako biomedicínské povlaky. Jednou z metod přípravy tenkých vrstev je plazmochemická depozice z plynné fáze. Cílem této práce bylo prozkoumat vlastnosti nového reaktoru zamýšleného pro studium homogenity plazmatu v závislosti na poloze v reaktoru. Za tímto účelem byly nadeponovány série …more
Abstract:
Thin films are widely used in many applications as optical devices, integrated digital circuits, biomedical coatings, etc. One of the common preparation methods of the films is to use the plasma enhanced chemical vapor deposition. The goal of this work was to examine properties of a new deposition reactor intended for study of plasma homogeneity in dependence on the position in the reactor chamber …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 7. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 9. 2010
  • Supervisor: prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.
  • Reader: Ing. Vladimír Železný, CSc., doc. RNDr. Anna Záhoranová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta