Ing. Jan Patočka

Diplomová práce

Nástroj pro podporu vizuálního programování

Visual Programming Tool
Anotace:
Účelem diplomové práce je návrh, implementace a ověření softwarového nástroje pro podporu vizuálního programování a následné krokování evoluce výpočtu vyvinutého programu. Pro potřeby vizuálního programování je vyvinuto grafické vývojové prostředí, v jehož rámci bude následně možné rovněž sledovat evoluci výpočtu. Navržené řešení je otestováno na sadě vybraných algoritmů.
Abstract:
The purpose of the diploma thesis is to design, implement and verify software which supports visual programming. Application also provides opportunity to debug developed algorithms. For the needs of visual programming simple graphical development environment is implemented. The algorithm debugging is also being done within this environment. The proposed solution is tested on a set of selected algorithms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Antonín Kavička, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Patočka, Jan. Nástroj pro podporu vizuálního programování. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma