Petra Davidová

Bakalářská práce

Spolupráce mateřské a základní školy v jednom právním subjektu pohledem ředitelů škol

The headmasters' point of view to kindergarten and primary school as one legal entity cooperation
Anotace:
Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter a zabývá se spoluprací základní školy a mateřské školy v jednom právním subjektu v oblasti přechodu dětí do základní školy. Teoretická část bakalářské práce se zabývá vztahem preprimárního a primárního vzdělávání se zaměřením na oblast spolupráce mateřské školy a základní školy v jednom právním subjektu. Empirická část bakalářské práce popisuje kvalitativně …více
Abstract:
The bachelor thesis is theoretically empirical and deals with cooperation of primary school and kindergarten in one legal entity in the area of the transition of children to primary school. The theoretical part of the bachelor thesis deals with the relationship of pre-primary and primary education with a focus on the area of cooperation of kindergarten and primary school in one legal entity. The empirical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Barbora Petrů Puhrová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Davidová, Petra. Spolupráce mateřské a základní školy v jednom právním subjektu pohledem ředitelů škol. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe