Bc. Anna SOSNOVÁ

Diplomová práce

Současný stav připravenosti Nemocnice Tábor a. s. v otázkách mimořádných událostí a krizových situací

The current status of preparedness of Nemocnice Tábor a. s. on issues of extraordinary events and crisis situations
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo posoudit současný stav připravenosti Nemocnice Tábor a. s. a informovanosti personálu v otázkách mimořádných událostí se zvláštním důrazem na evakuaci. Teoretická část se věnuje popisu Nemocnice Tábor a. s., definování mimořádných událostí a krizových situací včetně jejich popisu a možných následků plynoucích z analýzy rizik. Dále je zaměřena na popis evakuace, nezbytné dokumentace …více
Abstract:
The diploma thesis aimed to judge current preparedness and personnel awareness of Nemocnice tábor a.s. in relation to state of emergency with particular stress on evacuation. Theoretical part of the thesis deals with description of Nemocnice Tábor a. s., definition of state of emergency and crisis situations including their description and possible consequences resulting from risk analysis. Next, this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. MUDr. Jozef Filka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOSNOVÁ, Anna. Současný stav připravenosti Nemocnice Tábor a. s. v otázkách mimořádných událostí a krizových situací. Č. Budějovice, 2020. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 0116lg 0116lg/2
8. 6. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
8. 6. 2020
Bulánová, L.
9. 6. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.