Mgr. Marína Štibrányiová

Bachelor's thesis

Volnočasové aktivity pro děti se sluchovým postižením

Free time activities for children with hearing impariment
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá nabídkou volnočasových aktivit pro sluchově postižené žáky. Práce mapuje dostupnou nabídku na internetu. Informace o nabídce volnočasových aktivit jsou využity pro tvorbu webového portálu, kde rodiče dětí se sluchovým postižením mohou rychle a přehledně najít aktivitu pro volný čas svých dětí. Teoretická část práce je zaměřena na komunikaci a vzdělávání dětí se sluchovým …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of free time activities offer for the hearing impaired children. The thesis monitors the offer available on the internet. Information about these free time activities were used in order to create an online catalogue, in which parents may quickly and easily find appropriate free time activity for their hearing impaired children. The theoretical part of this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2015
  • Supervisor: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta