Mgr. Martin Šamánek

Bakalářská práce

Počítačová podpora základního kurzu fyziky na technických vysokých školách

Computer support of the physics on technological universities
Anotace:
Bakalářská práce představuje problematiku tvorby pedagogických náplní pro e-learningové systémy fyziky. Cílem první části bylo seznámit se s vytvářením e-learningových systémů a navrhnout možnosti a technologie, které je možné využít při tvorbě pedagogických náplní pro laboratorní cvičení z fyziky. Na základě zpracování první části práce autor aplikuje získané poznatky na systém výuky fyziky na Univerzitě …více
Abstract:
The bachelor project presents problems of creating pedagogical contents for e-learning systems of physics. The aim of the first part is making a presentation of creating e-learning systems and designing possibilities and technologies which can be used for creating lab practise pedagogigcal contents. The author applies the knowledge collected in the first part to processing on learning manegment system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2007
  • Vedoucí: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky