Ing. Jan Holešínský

Master's thesis

Návrh a implementace systému pro efektivní plánování nákladní přepravy (web API, Databáze, Mobilní aplikace)

Design and implementation of a system for the effective planning of the freight transport (Web API, database, mobile applications)
Abstract:
Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací systému pro efektivní plánování nákladní přepravy. Mezi stěžejní části práce se řadí web API, databáze a mobilní aplikace. V první části práce jsou popsány současné trendy v oblasti nákladní přepravy. V následujících částech je práce zaměřena na konkrétní návrh a implementaci softwarového systému na podporu plánováni nákladní přepravy s využitím platformy …more
Abstract:
Diploma thesis deals with design and implementation of system for effective planning freight transport. Main parts of diploma thesis are web API, database and mobile application. In the first part of the thesis are described actual trends of freight transport. The other parts of the thesis are focused on design and implementation software system for support of freight transport planning based on .NET …more
 

Keywords

.NET C# doprava API
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Jan Fikejz, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Holešínský, Jan. Návrh a implementace systému pro efektivní plánování nákladní přepravy (web API, Databáze, Mobilní aplikace) . Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Master programme / field:
Information Technology / Information Technology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.