Ing. Jan Holešínský

Master's thesis

Návrh a implementace systému pro efektivní plánování nákladní přepravy (web API, Databáze, Mobilní aplikace)

Design and implementation of a system for the effective planning of the freight transport (Web API, database, mobile applications)
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací systému pro efektivní plánování nákladní přepravy. Mezi stěžejní části práce se řadí web API, databáze a mobilní aplikace. V první části práce jsou popsány současné trendy v oblasti nákladní přepravy. V následujících částech je práce zaměřena na konkrétní návrh a implementaci softwarového systému na podporu plánováni nákladní přepravy s využitím platformy …viac
Abstract:
Diploma thesis deals with design and implementation of system for effective planning freight transport. Main parts of diploma thesis are web API, database and mobile application. In the first part of the thesis are described actual trends of freight transport. The other parts of the thesis are focused on design and implementation software system for support of freight transport planning based on .NET …viac
 

Kľúčové slová

.NET C# doprava API
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Jan Fikejz, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Holešínský, Jan. Návrh a implementace systému pro efektivní plánování nákladní přepravy (web API, Databáze, Mobilní aplikace) . Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Master programme / odbor:
Information Technology / Information Technology

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.