Mgr. Simona Jonášová

Diplomová práce

Trestné činy proti rodině a dětem

Crimes against Family and Children
Anotace:
Tato diplomová práce se snaží pojmout výklad o trestných činech proti rodině a dětem v jedné publikaci. Práce je zahájena obecným pojednáním a porovnáním s historickou úpravou. Následují kapitoly odpovídající trestným činům v Hlavě IV. trestního zákoníku. U každého z trestných činů nejprve vykládá základní pojmy, dále následuje rozbor skutkové podstaty. Následně je pojednáváno o základních mezinárodních …více
Abstract:
This thesis is intended to include the interpretation of crimes against family and children in a single publication. The introduction of this thesis contains a general treatise and the comparison with various historical adjustments. The following passages are devoted to crimes described in Chapter IV. of the criminal code. For each of the crimes there is an explanation of the basic concepts, followed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Katarína Kandová
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta