Bc. Martin Axmann

Bakalářská práce

Zkušenosti osob se zrakovým postižením s cestováním městskou hromadnou dopravou v Brně

Experience of People with Visual Impairment as Passengers in the Public Transport in the City of Brno
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje tématu bariér při cestování osob se zrakovým postižením v Brně. Pro výzkum využívá kvalitativních výzkumných metod – zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů. Z výsledků rozhovorů s osobami se zrakovým postižením, zúčastněného pozorováním školení řidičů DPmB a školení osob se zrakovým postižením vyvozuje závěry o tom, jak překonávat bariéry, které se při cestování …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the subject of barriers to travel for people with visual impairment in Brno. The research adopts qualitative methods – semi-structured interviews with visually impaired persons and participant observations of drivers' training for the employees of municipal public transport and passengers' training for the persons with visual impairment. Based on the research's findings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Helena Vaďurová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta