Bc. Pavlína Nováková, DiS.

Bachelor's thesis

Sexuální delikt a jeho pachatel (současné právní otázky)

Sexual offenses and offenders (current law)
Abstract:
Bakalářská práce na téma „Sexuální delikty a jejich pachatel (současné právní otázky)“ bude rozdělena do dvou základních částí, a to teoretickou a prakticko-aplikační část. V teoretické části budou uvedeny odborné poznatky sexuologie, které souvisejí s danou oblastí mravnostní delikvence. Bližší zaměření bude na sexuální trestné činy znásilnění a pohlavní zneužívání. Tyto poznatky budou uvedeny do …more
Abstract:
The bachelor thesis "Sexual offences and offenders (current legal issues)" will be divided into two basic parts, the theoretical and practical-application. The theoretical part will include result of sexology expertise, which is related to the moral delinquency area. There will be focus on crimes as sexual assault and sexual abuse. These findings will be linked to de lege lata and reasoned against …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure