Theses 

Sexuální delikt a jeho pachatel (současné právní otázky) – Bc. Pavlína Nováková, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního

Bc. Pavlína Nováková, DiS.

Bakalářská práce

Sexuální delikt a jeho pachatel (současné právní otázky)

Sexual offenses and offenders (current law)

Anotace: Bakalářská práce na téma „Sexuální delikty a jejich pachatel (současné právní otázky)“ bude rozdělena do dvou základních částí, a to teoretickou a prakticko-aplikační část. V teoretické části budou uvedeny odborné poznatky sexuologie, které souvisejí s danou oblastí mravnostní delikvence. Bližší zaměření bude na sexuální trestné činy znásilnění a pohlavní zneužívání. Tyto poznatky budou uvedeny do souvislosti s de lege lata a argumentací de lege ferenda. V praktické části bakalářské práce budou obsaženy statistické údaje zobrazující sexuální delikvenci České republiky, s bližším zaměřením na oblast Královéhradeckého kraje. V závěru bude vyvozena úvaha de lege ferenda v souvislosti s projednávanou oblastí.

Abstract: The bachelor thesis "Sexual offences and offenders (current legal issues)" will be divided into two basic parts, the theoretical and practical-application. The theoretical part will include result of sexology expertise, which is related to the moral delinquency area. There will be focus on crimes as sexual assault and sexual abuse. These findings will be linked to de lege lata and reasoned against de lege ferenda. The practical part of the thesis will include statistical data showing a ratio of sexual delinquency in Czech Republic, especially focused on region of Hradec Kralove. In the end this thesis will conclude solution de lege ferenda related to concerned area.

Klíčová slova: Sexuologie – Sexology, Mravnostní delikvence – Offences against morality, Sexuální trestné činy – Sexual offences, Znásilnění – sexual assault (rape), Pohlavní zneužívání – sexual abuse, Statistické údaje – statistical data.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 00:50, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz