Mgr. Ondřej Matýšek

Diplomová práce

Právní aspekty národní kybernetické bezpečnosti

Legal Issues in National Cybersecurity
Anotace:
Tato diplomová práce vymezuje pojem kyberprostor, popisuje vztah kyberprostoru k suverenitě státu a následně prezentuje související problematiku bezpečnosti. Soustřeďuje se na hodnoty chráněné kybernetickou bezpečností a na opatření sloužící k jejich zajištění. Práce dále rozebírá institucionální řešení národní kybernetické bezpečnosti a její nástroje, především Národní strategii pro kybernetickou …více
Abstract:
This thesis defines the expression cyberspace, describes the relationship between the cyberspace and the sovereignty of the state, and then presents related security issues. This thesis also focuses on the values protected by cybersecurity and measures that protect these values. Institutional solutions of national cyber security and its instruments are as well examined by this thesis, especially the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jakub Harašta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo