Tereza Smutná

Bakalářská práce

Online marketing malých a středních hotelů

Online marketing in Small and Medium-sized Accommodation Facilities
Anotace:
Bakalářská práce Online marketing malých a středních hotelů se zabývá současným fungováním marketingu a online marketingu v oblasti malých a středních ubytovacích zařízení. Tato práce si klade za cíl zjistit, zda existují určité trendy ve využívání online marketingových nástrojů s hlavní důrazem na využívání PPC systémů. V práci jsou následně za pomoci různých nástrojů vyhodnocována data z PPC kampaní …více
Abstract:
The bachelor thesis Online marketing in Small and Medium-sized Accommodation Facilities deals with the current functioning of marketing and online marketing in the field of small and medium-sized accommodation facilities. The aim of this work is to find out whether there are certain trends in the use of online marketing tools, with the main emphasis put on the use of PPC systems. The thesis evaluates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2020
  • Vedoucí: Zuzana Kvítková
  • Oponent: Martin Vaško

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79373