Theses 

Překlad příručky společnosti FEINTOOL "Forming and Fineblanking"; identifikace metod a prostředků použitých během překladatelského procesu – Marcela VOTÁNKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Marcela VOTÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Překlad příručky společnosti FEINTOOL "Forming and Fineblanking"; identifikace metod a prostředků použitých během překladatelského procesu

Translation of the FEINTOOL Handbook "Forming and Fineblanking"; Identification of the Methods and Means Used During the Translation Process

Abstract: My aim was to write a bachelor thesis which would be useful not only for a short time during studies but which would come in use later, straight in a practice. The whole work is divided into two parts, practical and theoretical. The practical part aims to a translation of selected parts of the handbook, a translation method analysis and a statistical analysis of grammatical phenomena. The theoretical part pays attention to a technical text specification. In conclusion there is also a phrase and abbreviation dictionary included. Original English text is enclosed. The unique technology of precise cutting by company FEINTOOL is absolutely unequalled on both, Czech and international industrial market. "Forming and Fineblanking" handbook which is published by FEINTOOL company consists of a brief introduction and also a description of precise cutting technology. It is a helpful facilitation for companies which are in stamping and forming of precise metal parts.

Abstract: Mým cílem bylo napsat bakalářskou práci, která by našla své uplatnění ne jen krátkodobě při studiu, ale také později přímo v praxi. Celá práce je rozdělena do dvou částí, praktické a teoretické. Praktická část je zaměřena na překlad vybraných částí příručky, analýzu překladatelských postupů a analýzu výskytu gramatických jevů. Teoretická část věnuje pozornost technickému textu a jeho obecné charakteristice. V závěru práce je také sestaven slovníček pojmů a zkatek. Přílohou práce je výchozí anglický text. Unikátní technologie přesného střihu společnosti FEINTOOL je naprosto ojedinělá jak na českém, tak i na světovém průmyslovém trhu. Příručka "Forming and Fineblanking" vydávaná společností FEINTOOL obsahuje stručný úvod a také popis technologie přesného střihu a je užitečnou pomůckou pro společnosti zabývající se lisováním a tvářením přesných kovových dílů.

Keywords: Technický text, překladatelské metody, gramatický jev, analýza, fineblanking, lisování, tváření, preciznost, tvarová rozmanitost

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2008
  • Zveřejnit od: 30. 5. 2008
  • Identifikátor: 8472

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Vlasta Vaculíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 5. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=8472 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

VOTÁNKOVÁ, Marcela. Překlad příručky společnosti FEINTOOL "Forming and Fineblanking"; identifikace metod a prostředků použitých během překladatelského procesu. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 12:40, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz