Mgr. Lyudmyla Tysyachna

Bakalářská práce

Polská zahraniční politika vůči Ukrajině v letech 1991-2013

Polish Foreign Policy towards Ukraine between 1991-2013
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá polskou zahraniční politikou vůči Ukrajině v letech 1991-2013. V souladu s optikou sociálního konstruktivismu tato práce předpokládá, že polské politické myšlení vůči východnímu sousedství je silně ovlivněno historickou zkušeností a národní identitou. Na základě historického vývoje jsou definovány dva ideové proudy, aktivismus a pasivismus, které slouží jako vodítka …více
Abstract:
This bachelor’s thesis focuses on Poland’s foreign policy towards Ukraine between 1991-2013. Built on the social constructivist perspective, this work assumes that Polish foreign policy thinking towards its eastern neighborhood is heavily influenced by its past experience and national identity. On the basis of historical development, two strands of thought are defined, namely activism and passivism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Vít Dostál
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií