Bc. Petr Urban

Diplomová práce

Srovnání informačních praktik doktorandů a doktorandek FSS MU

Comparison of information practices of postgraduate students of FSS MU
Anotace:
Diplomová práce se zabývá informačními praktikami šestice vybraných doktorandů a doktorandek ze tří největších oborů na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Činí tak proto, aby zjistila, jakou roli hraje akademická knihovna v podpoře vědeckých činností v rámci postgraduálního studia. Akademické knihovny v digitálním světě hledají nové hodnoty, kterými by ospravedlnily svou existenci. Diplomová …více
Abstract:
This master’s thesis deals with the information practices of six selected individual students from three largest doctoral programs at the Faculty of Social Studies at Masaryk University. It is trying to uncover the role of the faculty library in terms of supporting scientific activities related to doctoral students. Academic libraries are searching for new values to justify their existence in digital …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta