Bc. Lukáš Sajvera

Diplomová práce

Marketingový komunikační mix pro nově vzniklý podnik

The Marketing Communication Mix of new company
Anotace:
Tato diplomová práce řeší problematiku projektování marketingového komunikačního mixu pro nově vzniklý podnik, v tomto případě grafického studia Brandlab, s. r. o. Cílem této práce je tedy zpracování projektu marketingové komunikace. Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. V první kapitole nazvané Teoretické základy se řeší problematika marketingového mixu a komunikačního mixu. Druhá kapitola se …více
Abstract:
The subject of the thesis is to look into the issues of marketing communication mix designing of new established company, in this case the Brandlab s.r.o. graphic studio. The target is the actual processing of marketing communication project. The thesis is split to four chapters. First one called Project basis deals with the matters of marketing and communication mix. Second chapter focuses on a general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: Ing. Pavel Rosenlacher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní