Dita Veselá

Diplomová práce

Insolvenční správce

Insolvency administrator
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá insolvenčním správcem a jeho funkcí, kterou plní v insolvenčním řízení. Ve své práci se věnuji právní úpravě insolvenčního správce, jeho funkci ve vybraném způsobu řešení úpadku, a též posuzuji dopady, které s sebou přinesly změny provedené v posledních letech i změny, které tuto oblast teprve čekají.Cílem této diplomové práce je analýzy institutu insolvenčního správce …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the insolvency administrator and its function, which it performs in the insolvency proceedings. In my work I deal with the legal regulation of the insolvency trustee, its function in the chosen way of solving bankruptcy, and also assess the impacts of the changes made in recent years as well as the changes that this area is still waiting for.The aim of this diploma thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2017
  • Vedoucí: Tomáš Moravec
  • Oponent: Petr Valenta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71254