Bc. Klára Valentková

Master's thesis

Značka jako nositel tradice a kvality, značková politika společnosti Raiffeisenbank

Brand as a bearer of tradition and quality, brand-name company policy of Raiffeisenbank
Abstract:
Odborná studie zaměřená na problematiku značky a jejího udržení. Cílem této diplomové práce je ověřit, zda jsou hodnoty tradice a kvalita stále stěžejním bodem úspěchu dané značky a zda tyto atributy pomůžou značce přežít a vyniknout v dnešní dynamické době. Dále také vyhodnotit, zda společnost Raiffeisenbank využívá plně potenciálu své tradiční a kvalitní značky a jakou má tato instituce image vzhledem …more
Abstract:
This case study focuses on brand issues and brand sustainability. The aim of this diploma thesis is to verify whether are the brand values, such as tradition and quality, still the main key to the success of a brand and if those attributes will help the brand to survive and to become exceptional. Another aim is to evaluate if Raiffeisenbank can fully use the potential of its traditional and quality …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní