Bc. Lenka Plzáková

Bakalářská práce

Biologické čištění odpadních vod

Biological Wastewater treatment
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o biologickém čištění odpadních vod. V první části se tato bakalářská práce zabývá biofilmem a jeho využitím v čistírnách odpadních vod a v bioreaktorech. Další část práce je zaměřena na biodegradaci a s uvedením konkretních způsobů odstraněni toxických látek z odpadních vod.
Abstract:
Bachelor thesis deals with the biological treatment of wastewater. The first part of this work deals with the biofilm and it´s using in sewage treatment plants and bioreactors. Second part is focused on the biodegradation and giving concrete ways to remove toxic substances from wastewater.
 

Klíčová slova

Biofilm Biodegradace Odpadni voda
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2011
  • Vedoucí: Ing. Petra Moťková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Plzáková, Lenka. Biologické čištění odpadních vod. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická