Mgr. Pavlína Linková

Rigorózní práce

Konstrukce účasti sociálních pracovníků na utváření identity oboru sociální práce v moderních a postmoderních podmínkách

Structure of Social Workers Participation in Shaping the Identity of the Social Work Field in Modern and Postmodern Conditions
Anotace:
V rigorózní práci se zabývám konstrukcí utváření identity oboru sociální práce sociálními pracovníky s ohledem na moderní a postmoderní společenský kontext. Na základě mojí mnohaleté praxe v oboru sociální práce a častými kontakty s ostatními sociálními pracovníky jsem se často zabývala otázkou, co znamená pro sociální pracovníky obor sociální práce, co si pod tímto pojmem představují a zda sami aktivně …více
Abstract:
In my rigorous thesis I deal with the construction of identity formation in the field of social work by the social workers with regards to the modern and postmodern social context. Based on many years of my own experience in social work and frequent contacts with other social workers, I often dealt with the question of what the social work means for the social workers, what their picture of that concept …více
Abstract:
ther they actively look for ways and means to participate in the process of shaping the identity of the field of social work. In my rigorous thesis I try to find out whether the social workers participate in shaping the identity of the field of social work by themselves and if so, whether the way they do it, can be identified with the ways of participation in the institutionalization of the social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2019
  • Oponent: prof. PhDr. Jana Levická, Ph.D., doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií