Vladimír Foltýnek

Bachelor's thesis

Posouzení rizik nelegální migrace na bezpečnost občana a státu

An Evaluation of Risks of Illegal Migration on the Safety of the Citizens and the State
Abstract:
Bakalářská práce "Posouzení rizik nelegální migrace na bezpečnost občana a státu", se zabývá hrozbou nelegální migrace. První část je věnována vysvětlení základních pojmů, právních předpisů a historii lidské migrace. Druhá část ukazuje údaje spojené s nelegální migrací na území České republiky a popisuje analýzy rizik a ochranná opatření zaměřená proti hrozbě nelegální migrace.
Abstract:
This Bachelor thesis, "Assessment of the Risks of Illegal Migration to the Safety of the Citizen and the State" deals with the threats of the illegal migration. The first part is devoted to an explanation of the basic concepts, the law regulations and the history of the human migration. The second part shows of the data associated with the illegal migration of foreigners into the Czech Republic and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2016
Accessible from:: 13. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Miroslav Tomek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Foltýnek, Vladimír. Posouzení rizik nelegální migrace na bezpečnost občana a státu. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe