Mgr. Luděk Havel, Ph.D.

Disertační práce

Filmový festival pracujících a jeho funkce v kulturní politice komunistického režimu

Workers' Film Festival and its function in the cultural policy of the communist regime
Anotace:
Ve své disertační práci jsem se zaměřil na Filmový festival pracujících (FFP). Tato nejmohutnější akce s filmem v Československu byla založena v roce 1948 ve Zlíně a poslední ročník proběhl v roce 1990 na 95 místech. I přes tuto mohutnost (nebo právě kvůli ní) nebyla akci doposud věnována ucelenější badatelská pozornost. Moje studie se zaměřuje především na prvních 12 let, tedy roky 1948-1960. První …více
Anotace:
Čtvrtá kapitola se zaměřuje na tři funkce FFP – manifestační, edukační a integrační. Jádrem této kapitoly je analýza funkcí a využití filmu na FFP odbory. Masová a masivní replikace, zahájená rokem 1949, proměnila filmovou akci v kulturně-politický nástroj. Sleduji proměny a posuny od dělnické poroty ke kulturním mediátorům, kteří pomocí přednášek, úvodů a následných diskusí měli formovat diváky. Podobně …více
Abstract:
My Thesis deals with the Workers' Film Festival (WFF). The largest film event in Czechoslovakia was established in Zlin in 1948; its last edition was held in 95 places in 1990. Despite its massive scale (or maybe due to it) researchers have not paid much attention to it yet. The study focuses primarily on the first 12 years, i.e. years 1948 – 1960. The first part, which is methodological and conceptual …více
Abstract:
ded beyond the borders of Czechoslovakia. The fourth chapter deals with three functions of the FFP: manifestation, education, and integration. The chapter focuses on the analysis of the function and use of the FFP films by unions. Mass and massive replication, initiated in 1949, transformed a film event into a cultural and political instrument. It monitors the transformation and shift from the working …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ivan Klimeš, doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury