Bc. Liubou Mukha

Master's thesis

Hybridní polymerace nízkoviskózních laků vytvrzovaných pomocí UV záření

Hybrid polymerization of low viscosity varnishes cured by UV radiation
Anotácia:
Tato práce je zaměřena na studium hybridních (radikálově/kationtově polymerujících) UV zářením vytvrzovaných nizkoviskózních laků pro inkjetový tisk. V teoretické části je popsaný princip inkjetového tisku, specifika inkjetových laků a barev, mechanizmy polymerace iniciované UV zářením, FTIR jako metoda studia vytvrzení laku a mechanické vlastnosti vytvrzených tiskových vrstev. Experimentální část …viac
Abstract:
This thesis is focused on the study of hybrid (free radical/cationic) polymerization initiated by UV radiation of low viscosity varnishes for inkjet printing technique. Theoretical part describes the inkjet printing technique, specifics of inkjet inks and varnishes, process of UV initiated polymerization, FTIR spectroscopy and mechanical properties of cured printing films. Experimental part included …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Bohumil Jašúrek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mukha, Liubou. Hybridní polymerace nízkoviskózních laků vytvrzovaných pomocí UV záření . Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Master programme / odbor:
Graphic Arts and Printing Technology / Graphic Arts and Printing Technology