Theses 

Energetická bezpečnost států Visegrádské čtyřky – kooperace v oblasti zemního plynu – Bc. Jolana Tomanová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jolana Tomanová

Master's thesis

Energetická bezpečnost států Visegrádské čtyřky – kooperace v oblasti zemního plynu

Energy Security of Visegrad Countries – cooperation in the field of natural gas

Abstract: Zabezpečení bezpečných a stabilních dodávek energie je jedním z nejdůležitějších cílů energetické bezpečnosti států. Zemní plyn patří mezi velice důležité suroviny energie a zvláště v posledních letech se její význam dostává do popředí zájmu. Práce je založena na teoretických premisách neoliberálního institucionalismu, který přikládá důraz na význam kooperace (zvláště ekonomické) v mezinárodním prostředí, kde hlavní rozhodující roli mají stále státy. Je tedy Visegrádská čtyřka funkční platformou pro kooperaci v oblasti energetické bezpečnosti? Jak doposud probíhala spolupráce pro zajištění kontinuity dodávek zemního plynu, diverzifikaci tras a zdrojových oblastí mezi státy V4? Hlavním cílem mé práce je tedy prozkoumat, jak velký podíl a roli má zemní plyn v energetických mixech států Visegrádské čtyřky, identifikovat společné zájmy států V4 v oblasti zajišťování zdrojů zemního plynu a prozkoumat možnosti spolupráce v zabezpečení dodávek od externích dodavatelů – primárně od Ruska.

Abstract: Ensuring security and stability of energy supply is one of the most important goals of energy security. Natural gas is very important energy material, which importance has grown in past few years. The thesis is based on theory of neoliberal institucionalism, which emphasizes international cooperation and power of State. Does Visegrad Group represent functional platform for cooperation in ensuring energy security? How was conduct the cooperation in diversification until now between them? Main goal of the thesis is analyze share of natural gas in energy supply in V4 and its role, indentify common interests in the field of energy security in natural gas and in security of supply from external suppliers, especially from Russia.

Keywords: energetická bezpečnost, V4, Visegrádská skupina, zemní plyn, plynovod, diverzifikace, Rusko, energy security, Visegrad Group, natural gas, pipeline, Russia, divesification

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 25/5/2019 05:11, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz