Theses 

IFRS pro MSP a jejich aplikace v podmínkách českých firem – Bc. Petra Procházková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petra Procházková

Master's thesis

IFRS pro MSP a jejich aplikace v podmínkách českých firem

IFRS for SMEs and their application in terms of Czech conditions

Abstract: Diplomová práce se zabývá Mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS pro MSP). Přičemž je rozdělena do dvou částí, které na sebe vzájemně navazují. V první části se řeší teoretické definice s významem malých a středních podniků, popisuje vznik a vývoj IFRS pro MSP a provádí srovnání s českou účetní legislativou. Na společnosti, vybrané v souladu s definicemi malých a středních podniků, se uvádí přijetí standardu v českých podmínkách a analyzují se celkové důsledky přechodu na vykazování podle IFRS pro MSP, což tvoří druhou část. Následně v závěru zhodnotí vliv změny na hospodářský výsledek a náklady související s přechodem na IFRS pro MSP.

Abstract: This thesis concerned with the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-Sized Enterprises (IFRS for SMEs). Thesis is divided into two parts which links to each other. First part deals with the definition and importance of small and medium-sized enterprises, describes the emergence and development of IFRS for SMEs and compares with Czech accounting legislation. Second part is about company, selected in accordance with SME definitions, adopting it to the standards in Czech conditions and analyzing the overall implications of the transition to IFRS reporting for SMEs, which deals the second part of my thesis. Consequently, thesis evaluates the effect of the change on the economic outturn and the costs related to the transition to IFRS for SMEs.

Keywords: IFRS pro SME, malé a střední podniky, výkaznictví, účetní závěrka, účetnictví, česká účetní legislativa, přechod na IFRS pro SME IFRS for SME´s, Small and medium sized enterprises, reporting, financial statements, Accounting, czech accounting policy, transition to IFRS for SME

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Reader: Ing. Gabriela Dlasková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 19/6/2019 05:59, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz