Mgr. Dana Rymešová, Ph.D.

Bakalářská práce

Složení potravy a hnízdní úspěšnost sýce rousného, Aegolius funereus (L.1758), v CHKO Žďárské vrchy

Anotace:
Hlavní náplní práce je literární rešerše o sýci rousném Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) s důrazem na jeho potravní ekologii a hnízdní biologii. Práce je doplněna vlastními výsledky terénního i laboratorního výzkumu, jejichž obsahem bylo sledování hnízdní úspěšnosti a analýza složení potravy sýce rousného v CHKO Žďárské vrchy v hnízdní sezóně 2005. V této sezóně bylo na sledovaném území zjištěno …více
Abstract:
Diet composition and breeding biology of Tengmalm's Owl Aegolius funereus (L., 1958) in the Protected Landscape Area of Žďárské vrchy. The thesis deals with a bibliographic search about the Tengmalms Owl Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) with emphasis on its feeding ecology and breeding biology. The thesis further concerns nest success and diet composition of the Tengmalm's Owl in the Protected Landscape …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta