Bc. Lenka Synková

Bakalářská práce

Podpora kritického myšlení na základní škole

Promotion of Critical Thinking at Primary School
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je Podpora kritického myšlení. Práce je rozdělena na dvě části – část teoretickou a část empirickou. Teoretická část pojednává o současné společnosti jako společnosti vědění, poukazuje na souvislost vybraných pedagogických konceptů s kritickým myšlením, vymezuje místo kritického myšlení v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a ukazuje způsoby, kterými …více
Abstract:
The theme of this bachelor thesis is Promotion of critical thinking. Thesis is divided into two parts – the theoretical and empirical part. The theoretical part deals with the contemporary society as a knowledge society, points to the continuity of selected pedagogical concepts and critical thinking, defines the concept of critical thinking in the Framework Education Programme for Basic Education and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ingrid Čejková
  • Oponent: Mgr. Zuzana Šmideková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Pedagogika