Bc. Jakub Janata

Diplomová práce

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce

Educational area Man and the world of work
Anotace:
Práce představuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a ukazuje možnou podobu její výuky se zaměřením na aktivní zapojení žáka a osvojení užitečných vědomostí, dovedností a schopností.
Abstract:
The thesis presents a curriculum of the Man and the World of Work educational area and shows a possible shape of teaching it with focus on student’s active involvement and acquisition of useful knowledge, skills and abilities.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
  • Oponent: PhDr. Jiří Svoboda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta