Ing. Michael Müller

Diplomová práce

Robustní metoda pro potlačování akustické odezvy

Robust Method for Acoustic Echo Cancellation
Anotace:
V této práci je popsán problém potlačování akustické odezvy. Dále je zde vysvětleno, co je akustická impulsní odezva a řídká impulsní odezva. Pro potlačování akustické metody jsou zde vysvětleny některé metody, které se tímto problémem zabývají. Tyto metody jsou porovnány při aktivitě rušení i cílového signálu. Pro výpočet řídké impulsní odezvy musela být navržena úprava metody SBAEC a následně porovnána …více
Abstract:
In this thesis is described problem of Acoustic Echo Cancellation. Further is explained, what is the acoustic impulse response and sparse impulse response. For AEC are explained some of the methods, which solves this problem. These methods are compared when the double-talk is active. For estimate the sparse impulse response had to be proposed modification of SBAEC method and then it was compared with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Müller, Michael. Robustní metoda pro potlačování akustické odezvy. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Informační technologie