Bc. Kateřina Provázková

Bakalářská práce

Genetická charakteristika původního obyvatelstva Kanárských ostrovů a jeho geografický původ

Genetic characteristics of indigenous Canary Islands population and its geographic origin
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje popisu původního obyvatelstva Kanárských ostrovů z genetické perspektivy založené na určení haploskupin a haplotypů daného geografického původu. Jedná se o haploskupiny a haplotypy mitochondriální DNA, chromozomu Y a autozomálních genetických markerů, které byly použity pro detekci domorodých kanárských genů. Práce se také zaměřuje na dopad španělské kolonizace na domorodý …více
Abstract:
This thesis deals with the characteristics of the indigenous Canary Islands population from a genetic perspective based on the determination of haplogroups and haplotypes of a given geographic origin. These are haplogroups and haplotypes of mitochondrial DNA, Y chromosome and autosomal genetic markers, which were used for the detection of autochthonous Canary genes. The thesis also focuses on the impact …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Zdeněk Tvrdý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika