Bc. Kateřina Provázková

Bachelor's thesis

Genetická charakteristika původního obyvatelstva Kanárských ostrovů a jeho geografický původ

Genetic characteristics of indigenous Canary Islands population and its geographic origin
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje popisu původního obyvatelstva Kanárských ostrovů z genetické perspektivy založené na určení haploskupin a haplotypů daného geografického původu. Jedná se o haploskupiny a haplotypy mitochondriální DNA, chromozomu Y a autozomálních genetických markerů, které byly použity pro detekci domorodých kanárských genů. Práce se také zaměřuje na dopad španělské kolonizace na domorodý …more
Abstract:
This thesis deals with the characteristics of the indigenous Canary Islands population from a genetic perspective based on the determination of haplogroups and haplotypes of a given geographic origin. These are haplogroups and haplotypes of mitochondrial DNA, Y chromosome and autosomal genetic markers, which were used for the detection of autochthonous Canary genes. The thesis also focuses on the impact …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Zdeněk Tvrdý

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics