Bc. Andrea Křivánková

Bakalářská práce

Zeleň nebo beton? Postoje starousedlíků a novousedlíků ke změnám horní Bystrce

Greenery or Concrete? Attitudes of Residents and Newcomers to the Changes of upper Bystrc
Anotace:
Práce se zabývá rozdíly v postojích starousedlíků a novousedlíků ke změnám probíhajícím v oblasti horní Bystrce, okrajové části města Brna. Výstavba, která tam probíhá, by se dala považovat za suburbánní vývoj. V oblasti totiž dochází k rozšiřování města na zelené louce, přesunu lidí na okraj, nové výstavbě a doplňování její infrastruktury. Práce následně tyto postoje k rozvoji porovnává. Zohledňuje …více
Abstract:
This thesis focuses on the differences between the attitudes of long-term residents and newcomers to the changes of upper Bystrc which is a suburb of Brno. The building-up can be called a suburban development because the expansion of the city is occurring there on the greenfield, the new blocks of flats are built, people are moving to this area, and infrastructure development is still happening there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jan Dostalík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radoslava Krylová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií