Bc. Lucie Králová

Bakalářská práce

Informovanost studentek středních škol o prevenci nádorového onemocnění děložního čípku

Awareness of High School Students of Cervical Cancer Prevention
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá míru informovanosti studentek středních škol v Klatovech o rizikových faktorech a prevenci nádorového onemocnění děložního čípku. Práce se skládá z části teoretické a praktické. V teoretické části je charakterizována problematika rakoviny děložního čípku a její prevence. Praktická část zpracovává údaje zjištěné ze 120 dotazníků rozdaných na třech středních školách v Klatovech …více
Abstract:
Thesis investigates the extent of awareness of hazard factors and cervical cancer prevention of high school students in Klatovy. Work consists of two parts, theoretical and practical. Theoretical part defines the issue of cervical cancer and its prevention. Practical part analyses data obtained from 120 questionnaires that were handed out on three high schools in Klatovy. All findings are statistically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Polášková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta