Bc. Martina Husárová

Bakalářská práce

Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov

Ownership interests in limited liability company in connection with joint property of spouses
Abstract:
The subject-matter of this bachelor work is ownership interest in the limited liability company in connection with joint property of spouses. The work is divided into three chapters. The content of the first chapter is dedicated to characteristic of the nature of ownership interest as the subject of legal relations. Characteristic of ownership interest is performed on the basis of its quantitative …více
Abstract:
Témou bakalárskej práce je obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Práca je členená na tri kapitoly. Obsahom prvej kapitoly je charakteristika obchodného podielu ako predmetu právnych vzťahov. Charakteristika obchodného podielu je podávaná na podklade jeho kvalitatívnej stránky a kvantitatívnej stránky, a súčasnej špecifikácie pojmových …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Alexandra Štefániková
  • Oponent: JUDr. Adriána Palajová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře