Ondřej Pavlík

Bakalářská práce

Občansko-politické vzdělávání v zahraniční politice: Příklad Německa

Civic education in foreign policy: German example
Anotace:
První kapitola popisuje koncept soft power a veřejné diplomacie. Druhá část se zabývá systémem občansko-politického vzdělávání v Německu a charakterizuje jednoho z jeho důležitých aktérů -- politické nadace. Zaměřuje se při tom hlavně na jejich činnost v zahraničí, která je hodnocena ve třetí části s ohledem na vliv na soft power Německa. Tato práce se rovněž zabývá postavením nadací jako aktéra německé …více
Abstract:
The first chapter describes the concept of soft power and public diplomacy. The second part deals with the system of civic education in Germany and characterises one of its important actors -- the political foundations. It mainly focuses on their activities abroad, which are evaluated in the third part in terms of their influence on Germany's soft power. This thesis also deals with the foundation's …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Štěpánka Zemanová
  • Oponent: Radka Druláková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26304

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie