Martin Boček

Bakalářská práce

Komparace způsobů řešení dopadů světové krize z roku 2008 v České republice, Slovinsku a Lotyšsku na základě analýz hospodářského vývoje v jednotlivých zemích mezi lety 2004-2017

Comparison of ways of dealing with the impacts of the global crisis from 2008 in the Czech Republic, Slovenia and Latvia on the basis of analyzes of economic development in individual countries between 2004-2017
Anotace:
Cílem práce je porovnat postupy řešení světové finanční krize z roku 2008 v České re-publice, Slovinsku a Lotyšsku a na základě kvantitativních makroekonomických analýz každého státu mezi lety 2004-2017 zjistit, které kroky se při řešení krize projevily jako správné a které jako chybné. Analyzovanými ukazateli jsou HDP, státní zadlužení, deficit státního rozpočtu, míra inflace a míra nezaměstnanosti …více
Abstract:
The aim of the thesis is to compare the strategies of solving the world financial crisis from 2008 in Czech republic, Slovenia and Latvia on the basis of quantitative macroeco-nomic analysis of each of the state between the years 2004-2017 and conclude which of these solutions turned out to be more effective than others. The analysed indicators are GDP, state debt, state budget deficit, inflation rate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: Karel Zeman
  • Oponent: Josef Klement

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77057

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství