Ing. Michaela Šimková

Bakalářská práce

Průmyslová výroba v okrese Trutnov

Industrial production in the Trutnov district
Anotace:
Předmětem této práce je vývoj průmyslové výroby v okrese Trutnov od historických kořenů po dnešní situaci. Úvodní část práce se zabývá shrnutím skutečností, důležitých mezníků a změn napříč staletími v průmyslu od dob průmyslové revoluce ve světě, na českém území a především pak na Trutnovsku. S ohledem na okres Trutnov je pak kladen větší důraz na textilní, papírenský, strojírenský a potravinářský …více
Abstract:
The subject of this thesis is the development of industrial production in Trutnov district from historical roots to the present situation. Initially, it is focused on summary of the facts, important milestones and changes across the centuries in industry since the Industrial Revolution in the world, in the Czech Republic and especially in Trutnov district. Regarding the Trutnov district there is emphasised …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Šašinka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta