Bc. Martina Boriková

Master's thesis

Výsledky změn srdeční frekvence a tělesné zdatnosti obézních pacientů s ischemickou chorobou srdeční po 12 týdnech kardiovaskulární rehabilitace

Results of heart rate changes and physical fitness in obese patients with coronary heart disease after 12 weeks of cardiovascular rehabilitation
Anotácia:
Cílem této práce bylo posoudit vliv 12týdenního kombinovaného tréninku na hodnoty srdeční frekvence (SFvých, SFpeak), SF v zotavení (SFrec), chronotropní index (ChI), Δ SF (SFpeak – SFvých) a tělesnou zdatnost (Wpeak, Wpeak . kg-1,VO2peak, VO2peak . kg-1) u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční bez obezity (n = 17) a s obezitou (n = 23). Všichni pacienti absolvovali 3krát týdně ambulantní …viac
Abstract:
The aim of this thesis was to assess the effect of 12 weeks combined training on heart rate values (HRrest, HRpeak) and HR in recovery (HRrec), chronotropic index (ChI), Ä HR (HRpeak – HRrest) and on cardiorespiratory fitness (Wpeak, Wpeak . kg-1, VO2peak, VO2peak . kg-1) in obese (n = 23) and nonobese (n = 17) patients with stable coronary heart disease. All patients passed combined aerobic-strength …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2016
  • Vedúci: MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / odbor:
Specializations in Health Science / Physiotherapy

Práce na příbuzné téma

Všechny práce