Mgr. Jakub Holotík

Bachelor's thesis

Sémanticky rozšířený WYSIWYG editor

WYSIWYG text editor, semantically enriched
Anotácia:
Tato práce se zabývá sémantickým značkováním textu publikovaného ve webovém prostředí a~jeho přínosem k~vizi sémantického webu. Přináší přehled základních problémů současných metod publikace obsahu a~navrhuje řešení některých z~nich. Cílem práce je implementace WYSIWYG editoru, který využívá metod pro značkování obsahu v prostředí webového prohlížeče.
Abstract:
This bachelor's thesis is focused on semantic markup of text published on Web and it's contribution to the concept of Semantic Web. It provides an overview of contemporary methods of web publishing and proposes solutions to some of them. The aim of this thesis is to implement a WYSIWYG editor to be used to semantically mark up content inside the web browser.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedúci: RNDr. Tomáš Gregar
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Informatics / Artificial Intelligence and Natural Language Processing