Bc. Terezie Veselá

Diplomová práce

Česká violoncellová literatura přelomu 19. a 20. století

Czech Cello Compositions at the Turn of 19th and 20th Century
Anotace:
Tématem diplomové práce je Česká violoncellová literatura přelomu 19. a 20. století. Práce je rozdělena do šesti samostatných kapitol. První kapitola se věnuje violoncellu. Představuje violu da gamba jako předchůdkyni violoncella, dále provází původem a historií nástroje, zařazuje jej do skupiny ostatních hudebních nástrojů a popisuje jednotlivé způsoby hry. Závěr první kapitoly je věnován přehledu …více
Abstract:
The theme of the Diploma thesis is Czech cello compositions at the turn of 19th and 20th century. The work is divided into six separate chapters. The first chapter is devoted to the cello. It represents the viola da gamba as an antecedent of the cello and accompanies the origin and history of the instrument. It is also classified into the group of musical instruments and describes the different modes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. Michal Košut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta