Bc. Lada Daňhelová

Bachelor's thesis

Myth and Mythology in Neil Gaiman’s American Gods

Myth and Mythology in Neil Gaiman’s American Gods
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je prozkoumání témat mýtu a mytologie v knize Američtí Bohové od Neila Gaimana. Teoretická část práce uvádí pojmy mýtus a mytologie, jejich význam a důležitost v literatuře, primárně v žánru fantasy, přičemž tato kapitola také zmiňuje autory, kteří ovlivnili Gaimanovu tvorbu či jsou jeho současníky. Teoretická část se dále zaměřuje na význam mytologie v další Gaimanově tvorbě …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to explore the theme of myth and mythology in Neil Gaiman’s novel American Gods. The theoretical part of the thesis introduces myth and mythology and explores their most significant features as well as the importance of the two from the point of view of literature with focus on the fantasy genre. This chapter also mentions authors important than influenced Gaiman …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2023
  • Supervisor: Mgr. Pavla Buchtová
  • Reader: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta