Daniel Swierczek

Bakalářská práce

Skenování dokumentů prostřednictvím mobilní aplikace pro tablet a smartphone

Scanning of Documents with Mobile Apps for Tablets and Smartphones
Anotace:
Na úvod mé bakalářské práce jsem se seznámil s aplikací TABLOG firmy CID International, a.s., která je určena pro skenování dokumentů pro řidiče kamionů a jejich dispečery, kterým se dokument zobrazuje v desktopové aplikaci LORI. Mým úkolem bylo provést průzkum trhu, a vyhledat vhodnou aplikaci pro skenování dokumentu. Vyhledaná aplikace měla také za úkol převést naskenovaný dokument do PDF formátu …více
Abstract:
At the beginning of my bachelor thesis, I introduced the application TABLOG of CID International, a.s., which is designed for scanning documents for truck drivers and their dispatchers, which is displayed in the desktop application LORI. My job was to do a market research and find a suitable document scanning application. The searched application also had the task of converting the scanned document …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Marek Babiuch
  • Oponent: Lukáš Radek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Aplikovaná informatika a řízení