Bc. Jiří Boš

Bakalářská práce

Vývoj grafických aplikací s využitím WPF

The development of graphics applications using WPF
Anotace:
Tato práce byla vytvořena za účelem poskytnutí základních učebních materiálů pro Windows Presentation Foundation. Práce je rozdělena do kapitol tak, aby čtenáři vytvořila všeobecný přehled o WPF. Velký důraz byl kladen na ukázky kódu v textu. Součástí práce je něco kolem 60 ukázkových aplikací. Ty jsou rozděleny podle kapitol. V teoretické části je pak na ně odkazováno. Některé aplikace obsahují i …více
Abstract:
This work was created for the purpose of providing basic materials for Windows Presentation Foundation. The work is divided into chapters so that readers develop a general overview of WPF. Great emphasis was placed on the sample code in the text. Práce obsahuje 60 ukázkových příkladů. They are divided by chapter. The theoretical part is then referenced. Some applications include the advanced solutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2013
  • Vedoucí: Ing. Petr Veselý

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Boš, Jiří. Vývoj grafických aplikací s využitím WPF. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie