Jana Maroušková

Bakalářská práce

Divadlo Archa a jeho podíl na utváření taneční scény v Praze v letech 1994-2002

Archa Theater and its contribution to the formation of the dance scene in Prague in 1994-2002

Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je reflexe tvorby vybraných tanečních souborů a umělců uvedených v období 1994 - 2002 v Divadle Archa. Představuje, jakou funkci Divadlo Archa na naší divadelní scéně zastává a zaměřuje se na taneční produkci tvůrců převážně současného tance. Důraz je kladen na zjištění, v čem byla představení progresivní, jak na jejich uvedení reagovala odborná veřejnost a čím mohla …více
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis is a reflection of the creation of selected dance companies and artists presented in the period 1994 - 2002 at the Archa Theatre. It represents the function of the Archa Theatre in our theater scene and it focuses on the dance productions mostly of contemporary dance creators. The emphasis is put on finding out how the performances were progressive, how the proffesional …více
 

Klíčová slova

tanec

Klíčová slova

Divadlo Archa

Klíčová slova

fyzické divadlo
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Dorota GREMLICOVÁ
  • Oponent: Elvíra NĚMEČKOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 6. 2019 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Taneční umění / Taneční věda

Práce na příbuzné téma