Bc. Markéta Trachtová

Master's thesis

Investigation of Violations in Software Design Patterns Implementations

Investigation of Violations in Software Design Patterns Implementations
Anotácia:
Diplomová práce se zaměřuje na identifikaci chyb v návrhových vzorech existujících projektů s volně dostupným zdrojovým kodem. S postupem času se původní cíle použití nývrhových vzorů vitrácí. Hlavním cílem práce je proto poskytnout podměty k identifikaci porušení charakteristik návrhových vzorů a zhodnocení závažnosti těchto porušení vzhledem k původním definicím.
Abstract:
The current thesis focuses on identification of design patterns violations in open source projects. As software decays over time, the original goals behind design implementation may be corrupted. The main aim is to discuss identification of design pattern violations occurring in different projects and provide means for their measurement and evaluation of their relevance against definitions.
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedúci: PhD Bruno Rossi
  • Oponent: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky