Ing. Petr MAREŠ

Diplomová práce

Využití tepla parního kondenzátu v procesu CHTÚV

Usage of steam condensation heat energy in the process of CHTUV
Anotace:
Předmětem diplomové práce je využití energetického potenciálu odpadního tepla parního kondenzátu pro ohřevy v rámci chemicko tepelné úpravny, které tak přispívá ke snížení energetické náročnosti výroby. Řešení spočívá v instalaci tepelných výměníků do okruhu parního kondenzátu.
Abstract:
The object of this thesis ?Usage of steam condensation heat energy in the process of CHTUV? is the utilization of the energy potential of waste heat for heating the chemical and thermal treatment, which contributes to reducing the energy consumption in production.Solution is in installation of heat excchanger.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Blanka Skočilasová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAREŠ, Petr. Využití tepla parního kondenzátu v procesu CHTÚV. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta výrobních technologií a managementu

Magisterský studijní program / obor:
Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby