Klára KADAŇKOVÁ

Bakalářská práce

Rizika porodu mimo zdravotnická zařízení

The risks of giving birth outside of medical facilities
Anotace:
Bakalářská práce na téma "Rizika porodu mimo zdravotnická zařízení" je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se z počátku věnuje porodu a jeho dobami, vymezuje pojem porod a popisuje specifika komplikací týkajících se porodu. Uvádí možnosti znecitlivění, které má rodička v dnešní době k dispozici. Proto, abychom pochopili patologické těhotenství a s ním spojené rizikové …více
Abstract:
The bachelor's thesis "Risks of childbirth outside medical facilities" is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part of the work is initially focused on childbirth and its times, it defines the concept of childbirth and describes the specifics of complications related to childbirth. The theoretical part also lists the anesthesia options available to the mother nowadays …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Hana Wiedermannová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KADAŇKOVÁ, Klára. Rizika porodu mimo zdravotnická zařízení. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář

Práce na příbuzné téma